Tin hướng dẫn

[Hướng dẫn] Hệ thống Boss

13-09-2012


Bản đồ Thái Hà Sơn (không có boss)

Bản đồ Vô Ưu Cốc

Bản đồ Thái Nam Sơn

Bản đồ Bạch Xích Sơn

Bản đồ Hoàng Long Sơn

Bản đồ Đồi Thiên La

Bản đồ Tiên Hy Động

Bản đồ Phong Đô Thảo Nguyên

Bản đồ Hoang Mạc Hư Thiên (chưa có boss)

Ghi chú

  • Đạt các trạng thái Liên Trảm, tấn công BOSS, sát thương sẽ tăng gấp bội.
  • Hàng ngày, BOSS sẽ được tạo mới lúc: 8:30 / 12:30 / 17:30 / 23:30.
  • Mỗi lần tạo mới, Boss xuất hiện sẽ có tọa độ ngẫu nhiên.
  • Tiêu diệt được BOSS, sẽ có 10 giây thời gian chờ, người chơi phải tiếp tục tấn công BOSS để nhận được các phần thưởng từ BOSS.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật

Vạn Linh Tiên Cảnh @ 2012
X